Predmet poslovanja udruženja

Predmet poslovanja Udruženja je promicanje obavljanja djelatnosti članova Udruženja, tj. proizvodnja, prerada i promet mineralnih sirovina i obuhvaća sljedeće djelatnosti:

  • predstavljanje djelatnosti članova pred zakonodavnim i drugim državnim tijelima radi promicanja i zaštite njihova interesa putem predlaganja donošenja i primjene propisa i drugih mjera gospodarske politike,
  • utvrdivanje okvirne politike proizvodnje i prometa te podsticanje poslovnih odnosa na domaćem i stranom tržištu,
  • uskladivanje i bilanciranje proizvodnje i prometa po strukovnim grupama,
  • Opširnije...

Zašto se učlaniti?

Što dobivamo učlanjenjem u GIU PROMINS?

Učlanjenjem u GIU PROMINS postajete dijelom velike hrvatske rudarske zajednice. Članice unutar Udruženja razmijenjuju informacije, analiziraju stanje na tržištu, dogovaraju korektne poslovne odnose i razmatraju pitanja od zajedničkog interesa. Kao vodeća strukovna asocijacija u Hrvatskoj, pokušavamo se nametnuti tijelima državne uprave, ponajprije na pitanjima zakonske regulative. Zajedničkim akcijama putem Udruženja određene stvari mogu se pokrenuti i promijeniti za naše zajedničko dobro, dok individualni pokušaji obično završavaju na pokušaju. Što smo brojniji, to smo i uvjerljiviji.

Opširnije...

Program PROMINS FORUM - SJEVERNA HRVATSKA

„P R O M I N S   F O R U M – SJEVERNA HRVATSKA“
Križevci, hotel Kalnik, Trg Sv. Florijana 07.06.2018
 
P R O G R A M
 
09:30    Okupljanje sudionika i piće dobrodošlice.
 
10 :00  Uvodna riječ organizatora, gradonačelnika
grada Križevaca g.Mario Rajn,
 
Domaćin foruma g. Mirko Habijanec, predsjednik uprave
Radnik d.d.
 
•Izlaganje na temu: „Stanje istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina RH“ 
Dr.sc. Dragan Krasić, načelnik sektora za rudarstvo, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta
 
•Izlaganje na temu: „Zakonski okviri postupanja rudarske inspekcije, s posebnim osvrtom na postupanja s viškom mineralnih sirovina kod izvođenja građevinskih radova “ ,
g. Krunoslav Bašić, načelnik sektora nadzora u području rudarstva i opreme pod tlakom, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
 
•Izlaganje na temu: Otvorena pitanja s viškom iskopa pri građenju“,
g. Darko Jambreković, ispred GIU PROMINS
 
• Rasprava
 
•Izlaganje na temu: „Nadzor toka građevinskog otpada“  
gđa. Tonćika Jarak, služba za održivo gospodarenje otpadom, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
 
•Izlaganje na temu: „Inspekcijski nadzor građevinskog otpada“ 
Dr.sc. Branimir Fuk, viši inspektor zaštite okoliša, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
 
•Izlaganje na temu: „Zakon o prostornom uređenju-planiranje 
i zahvat u prostoru izvan građevinskog područja 
Gđa. Gordana Kovačević iz Uprave za prostorno uređenje i pravne poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
 
•Izlaganje na temu: „Prostorno planske zapreke za eksplotaciju
 mineralnih sirovina“ , 
g. Darko Pranjić ,ispred GIU PROMINS
 
•Rasprava na teme
 
•Izlaganje tvrtke Belteh usluge d.o.o.
13.00. sati   Ručak za sudionike
 
23 Svibanj 2018