Ciljevi udruženja Promins

Naš primarni cilj je postati i ostati vodeća strukovna asocijacija u području proizvodnje i prerade mineralnih sirovina, proizvodnji, prometu i primjeni eksplozivnih tvari za gospodarsku uporabu.

Zalažemo se za veću ulogu gospodarstvenika pri izradi zakonske regulative koja tretira područja rada naših članica, prvenstveno kada je riječ o Zakonu o rudarstvu i Zakonu o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu.

Želimo da rudarska struka u društvu dobije tretman koji joj pripada, a što sada nije slučaj i za to krivica leži djelomično i na nama samima. Sustavno ukazujemo na razliku između legalne eksploatacije mineralnih sirovina s površinskim kopom kao gospodarskim objektom na otvorenom i nelegalne eksploatacije - krađe rudnog blaga s devastacijom okoliša koja uslijed toga nastaje.

Nastojimo okupiti što više članica iz redova rudarskih i srodnih tvrtki, kako bismo u svojim nastupima prema državnim institucijama bili što jači i što uvjerljiviji.

Svojim članicama nudimo stručno i pravno savjetovanje, usluge inženjeringa i konzaltinga pri ishođenju raznih odobrenja potrebnih za legalan rad površinskog kopa te sve ostale usluge u skladu s predmetom poslovanja Udruženja.

11 Listopad 2014