Povijest Udruženja

1953.

Poslovno udruženje
UDRUŽENI UGLJENOKOPI

Osnivači Udruženja:

Istarski ugljenokopi, Raša
Koprivnički ugljenokopi, Bregi
Međimurski ugljenokopi, Mursko Središće
Ivanečki ugljenokopi, Ivanec
Rudnik mrkog ugljena, Ratkovica
Dalmatinski ugljenokopi, Siverić
Golubovečki ugljenokopi, Golubovec
Konjščinski ugljenokopi, Konjščina

 

1955.

Poslovno udruženje
UDRUŽENI RUDNICI

Udruženje egzistira do 1978. godine kada dolazi do likvidacije Poslovnog udruženja "Udruženi rudnici". Kao pravni sljednik registrira se Poslovna zajednica PROMINS koju čine sada već proizvođači kamena, pijeska, šljunka i vapna. Prvi proizvođači kamena, pijeska, šljunka i vapna ulaze u sastav Udruženja 1967.godine. Proizvođači ugljena više nisu članovi Poslovne zajednice, jer su u međuvremenu likvidirani, osim Istarskih ugljenokopa Raša.

 

1978.

Poslovna zajednica
PROMINS

Poslovna zajednica PROMINS statusnom promjenom 1991. godine transformira se u društvo s ograničenom odgovornošću, po Zakonu o poduzećima.

 

1991.

PROMINS d.o.o.

Donošenjem Zakona o trgovačkim društvima koji ponovno omogućava da se pravni subjekti iz područja gospodarstva udružuju u interesna udruženja, članice bivše Poslovne zajednice PROMINS, odnosno društva PROMINS d.o.o. održali su 27.6.1996. godine osnivačku Skupštinu i donijeli odluku o formiranju Gospodarskog interesnog udruženja PROMINS.

 

1996.

GIU PROMINS PMS

Gospodarsko interesno udruženje za proizvodnju, preradu i promet mineralnih sirovina

11 Listopad 2014