Predmet poslovanja Udruženja

Predmet poslovanja Udruženja je promicanje obavljanja djelatnosti članova Udruženja, tj. proizvodnja, prerada i promet mineralnih sirovina i obuhvaća sljedeće djelatnosti:

  • predstavljanje djelatnosti članova pred zakonodavnim i drugim državnim tijelima radi promicanja i zaštite njihova interesa putem predlaganja donošenja i primjene propisa i drugih mjera gospodarske politike,
  • utvrdivanje okvirne politike proizvodnje i prometa te podsticanje poslovnih odnosa na domaćem i stranom tržištu,
  • uskladivanje i bilanciranje proizvodnje i prometa po strukovnim grupama,
  • utvrđivanje razvojnih programa za sve članove Udruženja ili za strukovne grupe te utvrđivanje izvora i načina financiranja tih programa,
  • izrađivanje programa od zajedničkog interesa za sve ili za grupu članova iz područja promidžbe, primjene novih tehnologija, informacijskog sustava, izobrazbe kadrova i dr.
  • vođenje knjigovodstva Udruženja,
  • obavljanje i drugih poslova koje mu povjere članovi Udruženja.
11 Listopad 2014