F.A.Q.

Često postavljana pitanja - FAQ

O udruženju

Ugovor o pristupanju udruženju je nedorečen. Prvo: koliko iznosi članarina, za mjesec ili godinu i drugo koliko košta upis na trgovačkom sudu. Mislim da su to dvije osnovne stvari koje trebaju znati potencijalni članovi udruženja. Molim odgovor.
Članarinu određuje Skupština Udruženja, a trenutno , ona iznosi 1000,00 kn mjesečno. Upis na trgovačkom sudu neće Vas ništa koštati.

O struci

Kakav je položaj rudarstva u Hrvatskoj danas?

Usprkos gospodarsko-socijalnog značaja i perspektivnosti ove gospodarske grane, njezin položaj u društvu je izrazito nepovoljan. Uzrok tome opet je u najvećoj mjeri ilegalna eksploatacija mineralnih sirovina i ljaga koja je time neopravdano bačena na cjelokupno rudarstvo ove zemlje i koje se je nemoguće otarasiti.
Fama o velikim profitima u kamenarstvu uzrokovala je neviđenu kampanju protiv legalnih rudarskih gospodarstvenika od strane nekih državnih institucija. Cilj toga je iz kamenarstva izvući što više tog famoznog novca, ne birajući sredstva i pribjegavajući čak i kršenju nekih ustavnih prava poput prava na ravnopravno tržišno natjecanje i neuvažavanju ustavne ravnopravnosti rudnog blaga kao resursa u odnosu na druge resurse te ignorirajući ustavnu obvezu države da tom resursu pruži osobitu zaštitu.

Da li je istinita tvrdnja da se u hrvatskom kamenarstvu obrće golem novac?

Odgovor je NE. Upravo suprotno, proizvodnja kamena (a i ostalo rudarstvo) je financijski vrlo zahtjevna gospodarska grana. Za obavljanje rudarske djelatnosti potrebna je teška mehanizacija, uvjeti rada su složeni i zakonska regulativa rigorozna, a što sve iziskuje znatna materijalna sredstva. S druge strane, kamen kao proizvod, zbog svoje niske vrijednosti ne trpi duge transporte, (rentabilan je prijevoz do udaljenosti od dvadesetak kilometara) te su mogućnosti tržišnog plasmana kamena ograničene i očekivanje velikih profita je nerealno.
Fama o velikim profitima uzrokovana je pojavom ilegalne eksploatacije kamena, što se ni u kom slučaju ne treba i ne smije uspoređivati s rudarstvom. Riječ je o bezobzirnoj krađi državnog rudnog blaga, prilikom čega osim do štete po državni proračun, dolazi i do devastacije okoliša jer se takvi zahvati izvode neplanski i nestručno. Naravno da nesankcionirana krađa državnog rudnog blaga počinitelju donosi profit, uostalom tako je i sa svim ostalim oblicima krađe.

Ima li u Hrvatskoj uopće rudarstva?

Odgovor je DA. U Republici Hrvatskoj, od čvrstih mineralnih sirovina, u značajnijim količinama eksploatiraju se nemetalne mineralne sirovine (gips, kalcit, kreda, bentonitne gline, kremeni pijesak, tuf, sirovine za proizvodnju cementa i vapna, karbonatne i silikatne sirovine za industrijsku preradu, arhitektonsko-građevni kamen, sol, tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak te ciglarska glina).

Riječ je o neophodnoj i vrlo perspektivnoj gospodarskoj grani u Republici Hrvatskoj, koja je jedna od rijetkih koje stvaraju prihod i omogućuju razvoj i zapošljavanje te je, obzirom na loše stanje u gospodarstvu, u potpunosti neprimjereno njezino neargumentirano suzbijanje. Naprotiv, potrebno je iznaći pravu mjeru razvoja ove gospodarske grane, uz potpuno suzbijanje i sankcioniranje ilegalne eksploatacije mineralnih sirovina.