ČLANOVI - KAKO SE UČLANITI?

Za učlanjenje u GIU PROMINS potrebno je učiniti sljedeće:

  • "skinuti" s ove stranice Ugovor o pristupanju novog člana i iskopirati ga u pet (5) primjeraka,
  • svih pet primjeraka odgovorna osoba u Vašoj tvrtki treba ispuniti, potpisati i potpis ovjeriti kod javnog bilježnika,
  • potpisane i ovjerene Ugovore potrebno je poslati poštom na adresu Udruženja, zajedno s fotokopijom registracije Vaše tvrtke pri trgovačkom sudu.

Nakon što primimo navedenu dokumentaciju od Vas, Ugovore potpisuje i naša strana te se pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pokreće postupak upisa novog člana, dakle Vaše tvrtke, u sudski registar.

Izložena procedura je naizgled komplicirana, ali daje nam jednu dodatnu ozbiljnost i obavezu; Upravi udruženja da savjesno i odgovorno obavlja svoj posao i štiti Vaše interese, a Vama kao članici da zauzvrat podmirujete svoje redovite obveze spram Udruženja, sve u skladu s Društvenim ugovorom Gospodarskog interesnog udruženja PROMINS.

11 Listopad 2014