Najbitniji propisi koji uređuju rudarsku djelatnost u rh (površinska eksploatacija)

1. PROPISI IZ PODRUČJA RUDARSTVA

           http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_142_3044.html

  • Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja (NN 142/2013)

           http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_142_3043.html

  • Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko geoloških studija (NN 142/2013)

           http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_142_3042.html


2. OSTALI PROPISI BITNI ZA RUDARSKU DJELATNOST

  • Zakon o zaštiti na radu (NN 19/83, 17/86, 46/92, 26/93, 29/94, 59/96);
  • Zakon o gradnji (NN 52/99, 75/99);
  • Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83);
  • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93).
11 Listopad 2014